บริการจัดทัวร์

 

ที่พักทั่วไทย

ทัวร์อินเลิฟ www.TourInLove.com สร้างจากรัก สร้างจากใจ รักท่องเที่ยว รักเดินทาง รักบริการ รักจากใจทัวร์อินเลิฟ โทร. 02-174-2346-7 Hotline.088-8860049                                                                                                                                                                                                        
 


ทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี โปรแกรมทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี  ทัวร์เกาหลีราคาถูก แพคเกจทัวร์เกาหลี 

สอบถามโปรแกรม โปรโมชั่นทัวร์เกาหลี โทร. 02-174-2346-7 HotLine. 088-8860049

ทีมงาน บริษัท ทัวร์อินเลิฟออลเวย์ ยินดีบริการลูกค้า ทุกท่านค่ะ

================================================================

  หน้า  1 | 2


 

ทัวร์เกาหลี PERFEVT SKI IN KOREA

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์ XJ-L09-PERFECT SKI_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลี :
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) -ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – หมู่บ้านเทพนิยาย
ตามรอยซีรี่ย์ -WINTER LOVE SONG ที่เกาะนามิ ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่
สนุกสุดเหวี่ยงกับการเล่น-สกีบนลานสกีขนาดใหญ่ - สกีรีสอร์ท
โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดประจำชาติฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
EVERLAND -สมุนไพรโสมเกาหลี - COSMETIC OUTLET
N SEOUL TOWER - โรงแรมโซล-น้ำมันสน - สมุนไพรฮอตเกนามู
TRICK EYE & ICE MUSEUM – ตลาดฮงอิก-พลอยอะเมทิส
ผ่านชมบลูเฮ้าส์ -พระราชวังชางด็อกกุง -  DUTY FREE - ตลาดเมียงดง    
ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจทัวร์เกาหลี โดย สายการบิน AIRASIA

ราคาเริ่มต้น : 18,900 - 29,900 บาท

พ.ย.59  30 พ.ย. - 04 ธ.ค.59

ธ.ค.59  01-05 , 02-06 , 03-07 , 04-08 , 05-09
  06-10 , 07-11 , 08-12 ,09-13 , 10-14
  11-15 , 12-16 , 13-17 , 14-18, 15-19
  16-20 , 17-21 , 18-22 , 19-23 , 20-24
  21-25 , 22-26 , 23-27 , 24-28 , 25-29
26-30 , 27-31
  28 ธ.ค. - 01 ม.ค.60 , 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 60
  30 ธ.ค. - 03 ม.ค.60
 

 

ทัวร์เกาหลีHAPPY NEW YEAR VOLUME 1

เที่ยวทัวร์เกาหลี รหัสทัวร์XJ-L09-HAPPY NEW YEAR VOLUME 1_JAN

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลี:
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – หมู่บ้านเทพนิยาย
 ตามรอยซีรี่ย์ WINTER LOVE SONG ที่เกาะนามิ – สนุกสุดเหวี่ยงกับการเล่น
 สกีบนลานสกีขนาดใหญ่ - สกีรีสอร์ท ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่ โรงเรียนสอนทำกิมจิ
ใส่ชุดประจำชาติฮันบก –  COSMETIC OUTLET – สวนสนุก
LOTTE WORLD+AQUARIUM  ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่ง  เกาหลี ทงแดมุน
โรงแรมโซลสมุนไพรโสมเกาหลี - น้ำมันสน -พระราชวังชางด็อกกุง
DUTY FREE - TRICK    EYE & ICE MUSEUM – N SEOUL TOWER
ตลาดเมียงดง-สมุนไพรฮอตเกนามู –- พลอยอะเมทิส - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต
 สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ


ทัวร์เกาหลี ราคาถูกแพคเกจทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน AIR ASIA X

ราคาเริ่มต้น29,900 - 30,900 บาท

ธ.ค 29 ธ.ค  – 02 ม.ค 60 ,30ธ.ค  – 03ม.ค60 
31ธ.ค – 4 ม.ค 60 
 

 

ทัวร์เกาหลี DOOZY FREEZE IN KOREA

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์TW-L09-DOOZY_JAN

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) -ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) - ตามรอยซีรี่ย์ WINTER LOVE SONG
ที่เกาะนามิ - ร่วม - ฉลองเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง – สนุกสุดเหวี่ยงกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ -
 โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดประจำชาติฮันบก - รร. ซูวอน-ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่
 สวนสนุก EVERLAND – COSMETIC OUTLET – สมุนไพรโสม
เกาหลี - น้ำมันสน - N SEOUL TOWER – ตลาดเมียงดง - โรงแรมโซล-สมุนไพรฮอตเกนามู
 DUTY FREE - พระราชวังชางด็อกกุง – พลอยอะเมทิส – ละลายเงิน
 วอนซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

ทัวร์เกาหลี ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน T  WAY
ราคาเริ่มต้น  14900 บาท
ม.ค 60 26-29

 

 

ทัวร์เกาหลีHAPPY NEW YEAR VOLUME 2

เที่ยวทัวร์เกาหลี รหัสทัวร์XJ-L09-HAPPY NEW YEAR VOLUME 2_JAN

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลี:
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – หมู่บ้านเทพนิยาย - ตามรอยซีรี่ย์ 
WINTER LOVE SONG ที่เกาะนามิ-สนุกสุดเหวี่ยงกับการเล่น
สกีบนลานสกีขนาดใหญ่ – รร ซูวอน สี่      สมุนไพรโสมเกาหลี - น้ำมันสน
 พระราชวังชางด็อกกุง - DUTY FREE - TRICK     EYE & ICE MUSEUM
 N SEOUL TOWER - ตลาดเมียงดงสมุนไพรฮอตเกนามู – พลอยอะเมทิส
ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอิน  ชอน - กรุงเทพฯ 

ทัวร์เกาหลี ราคาถูกแพคเกจทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 26,700 - 27,900 บาท

ธ.ค.59 29 ธ.ค – 02 ม.ค ,30ธ.ค  – 03 ม.ค 60 
31 ธ.ค – 4 ม.ค  

ทัวร์เกาหลี PERFECT SKI IN KOREA

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์ XJ-L09-PERFECT SKI_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลี :
 กรุงเทพฯ - อินชอน - หมู่บ้านเทพนิยาย - ตามรอยซีรี่ย์ - WINTER
 LOVE SONG ที่เกาะนามิ ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่ - สนุกสุดเหวี่ยง
กับการเล่น - สกีบนลานสกีขนาดใหญ่ - สกีรีสอร์ท โรงเรียนสอนทำกิมจิ
ใส่ชุดประจำชาติฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ EVERLAND
สมุนไพรโสมเกาหลี - COSMETIC OUTLET - N SEOUL TOWER
โรงแรมโซลน้ำมันสน - สมุนไพรฮอตเกนามู - TRICK EYE & ICE
MUSEUM – ตลาดฮงอิก - พลอยอะเมทิส - ผ่านชมบลูเฮ้าส์
พระราชวังชางด็อกกุง -  DUTY FREE - ตลาดเมียงดง
ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจทัวร์เกาหลี โดย สายการบิน AIR ASIA X

ราคาเริ่มต้น : 18,900 - 29,900 บาท 

ธ.ค.59  30 พ.ย. - 04 ธ.ค.59 , 01-05 , 02-06 , 03-07
04-08 , 05-09 , 06-10 , 07-11 , 08-12 , 09-13
10-14 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 15-19
16-20 , 17-21 , 18-22 , 19-23 , 20-24 , 21-25
22-26 , 23-27 , 24-28 , 25-29 , 26-30 , 27-31
28 ธ.ค. - 01 ม.ค.60 , 29 ธ.ค. - 02 ม.ค.60
  30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 60 


 

 

ทัวร์เกาหลีSpecial Korea HIP HIP เกาหลี 5 วัน

เที่ยวเกาหลี รหัสTW-L04-HIP HIP-KR- 5D_NOV

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ   -มรดกโลกซูวอนฮวาซอง – วัดแดซุงวอน – เที่ยวถ้ำเหมืองทอง
“ ควังเมียง “  ผจญภัยไปกับถ้ำพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตในแบบหลากมิติและสีสัน
 บัตร Special Pass Ticket ชุดพิเศษที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
(อีกทั้งยังมี LINE Store สำหรับ ชาวสาวก LINE ให้แช๊ะภาพ โลกสวนสัตว์เปิดที่
Lost Valley + เล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ + Concert K-POP Hologram
ชมคอนเสิร์ตผ่านเทคนิคพิเศษเสมือนจริง ให้รู้สึกว่ากำลังรับชมศิลปินทำการแสดงตัวเป็นๆ
 ต่อหน้าเรา + อีกมากมาย) –พิพิธภัณฑ์ภาพวาดลวงตาสามมิติ
พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง Ice Museum - พิพิธภัณฑ์รัก Love Museum
ถนนคาร์นิวัล - ทงแดมุนดีไซน์พลาซ่า (DDP) –ศูนย์โสมเกาหลี
เครื่องสำอางเกาหลี – ย่านเมียงดอง – ย่านมหาลัยฮงแด
ถนนเก๋ไก๋ ซัมซองดองกิลสำหรับชาวฮิปๆ – ตลาดพื้นเมืองทงแดมุน

ทัวร์เกาหลี ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบินT-WAY

ราคาเริ่มต้น  9,900 บาท

พ.ย 59 15-19 

 

ทัวร์เกาหลี HAPPY TOGETHER

เที่ยวเกาเหลี รหัสทัวร์ TW-L92- HAPPY-4D2N_JAN

รายะละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ -  อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
ร่วมเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง (ไม่รวมอุปกรณ์ตกปลา) – สนุกสนานกับการเล่นสกี
ไร่สตรอเบอรรี่*สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัด) – ช็อปปิ้งกระจายย่านเมียงดง 
ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – พระราชวังชางด๊อกกุง – ดิวตี้ฟรี –COSMETICS OUTLET
ตลาดฮงแด (ย่านมหาลัยฮงอิก) – ถ่ายรูป 3 มิติ TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM
น้ำมันสนเข็มแดง  – พลอยแอมมาทีส - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต
สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

ทัวร์เกาหลี ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน T WAY
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท
ม.ค 60 26-29
 

 

ทัวร์เกาหลีSpecial Korea HIP HIP เกาหลี 5 วัน

เที่ยวเกาหลี รหัสLJ-L04-HIP HIP-KR- 5D_NOV

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ   -มรดกโลกซูวอนฮวาซอง – วัดแดซุงวอน – เที่ยวถ้ำเหมืองทอง
 “ ควังเมียง “  ผจญภัยไปกับถ้ำพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตในแบบหลากมิติและสีสัน
 บัตร Special Pass Ticket ชุดพิเศษที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
(อีกทั้งยังมี LINE Store สำหรับ ชาวสาวก LINE ให้แช๊ะภาพ โลกสวนสัตว์เปิดที่
Lost Valley + เล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ + Concert K-POP Hologram
ชมคอนเสิร์ตผ่านเทคนิคพิเศษเสมือนจริง ให้รู้สึกว่ากำลังรับชมศิลปินทำการแสดงตัวเป็นๆ
ต่อหน้าเรา + อีกมากมาย) –พิพิธภัณฑ์ภาพวาดลวงตาสามมิติ
พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง Ice Museum - พิพิธภัณฑ์รัก Love Museum
ถนนคาร์นิวัล - ทงแดมุนดีไซน์พลาซ่า (DDP) –ศูนย์โสมเกาหลี
เครื่องสำอางเกาหลี – ย่านเมียงดอง – ย่านมหาลัยฮงแด
ถนนเก๋ไก๋ ซัมซองดองกิลสำหรับชาวฮิปๆ – ตลาดพื้นเมืองทงแดมุน


ทัวร์เกาหลี ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบินJIN AIR

ราคาเริ่มต้น  9,900 บาท

พ.ย 59  20-24
 

ทัวร์เกาหลี SNOW FALLING IN KOREA

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์ XJ- L09- SNOW  FIK_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ - หอคอยโซลทาวเวอร์
รร.ซูวอนสนุกสุดเหวี่ยงกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่
เรียนการทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก – -ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่
COSMETIC OUTLET  - สวนสนุก LOTTE+AQUARIUM 
รร.โซลน้ำมันสน - ศูนย์โสม – ผ่านชมบลูเฮ้าส์ - พระราชวังชางด็อกกุง
DUTY FREE -ตลาดเมียงดง - บุฟเฟ่ต์ขาปู ไวน์และเบียร์ ไม่อั้น - รร.โซล
ฮอตเกนามู – พลอยอะเมทิส – TRICK EYE - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต
สนามบิน อินชอน - กรุงเทพฯ


ทัวร์เกาหลี ราคาถูกแพคเกจทัวร์ เกาหลี โดยสายการบินAIR ASIA X

ราคาเริ่มต้น: 16,900 - 22,900 บาท

ธ.ค 59    1 - 4,2 - 5,3 - 6 ,4 - 7 ,5 -8   ,6 - 9,7 -10 
      8  - 11,9 -12  ,10 - 13, 11-14   
       12 - 15 ,13 -16 ,14-17,15 -18  
      16 - 19 ,17-20 ,18 - 21,19-22 
      20 - 23 ,21 - 24 ,22 - 25 ,23-26  
     25 - 28,26 -29 ,27- 30,28- 31 

ทัวร์เกาหลีICE FISHING IN KOREA

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์XJ-L09-ICE_ FISHING_FEB

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ - สนุกสุดเหวี่ยงกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่
รร.ซูวอน-เรียนการทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก – ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่
ร่วมฉลองเทศกาลตก-ปลาน้ำแข็ง - สวนสนุก LOTTE - รร.โซล-
COSMETIC OUTLET - น้ำมันสน - ศูนย์โสม
พระราชวังชางด็อกกุง – DUTY FREE - หอคอยโซลทาวเวอร์ 
ตลาดเมียงดง - รร.โซล-ฮอตเกนามู -พลอยอะเมทิส
TRICK EYE ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต
 สนามบิน-  อินชอน - กรุงเทพฯ


ทัวร์เกาหลี ราคาถูกแพคเกจทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน AIR ASIA X

ราคาเริ่มต้น 16,900 - 17,900 บาท

ม.ค 60  1-4,2-5,3-6,4-7,5-8,6-9,7-10,8-11,9-12
10-13,11-14,12-13-16,14-17,15-18,19-22
 20-23,21-24,22-25,23-26, 24-27,25-28-26-29 
 27-30,28-31,28 – 31 ม.ค -29 ม.ค – 1 ก.พ 60,
   30ม.ค  – 2 ก.พ 60,31ม.ค  – 3 ก.พ 60

ก.พ 60  1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13,10-14
11-15,12-16,13-17,14-18,15-19,16-20,17-21,18-22
19-23,20-24,21-25,22-26,23-27,24-28,25ก.พ -1 มี.ค 60
  26ก.พ - 02มี. ค60,27ก.พ  - 03มี. ค60
  28ก.พ  - 04 มี. ค60

 

 

ทัวร์เกาหลี FUNNY FISHING IN KOREA

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์XJ-L09-FUNNY_ MAR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)-ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – ร่วมฉลองเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง
ตามรอยซีรี่ย์ WINTER -LOVE SONG ที่เกาะนามิ – โรงเรียนสอนทำกิมจิ
ใส่ชุดประจำชาติฮันบก –ซูวอน-สนุกสุดเหวี่ยงกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่
ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่ -สวนสนุก EVERLAND – COSMETIC OUTLET
สมุนไพรโสมเกาหลี - N SEOUL TOWER – โรงแรมโซล-สมุนไพรฮอตเกนามู
น้ำมันสน – TRICK EYE – พลอยอะเมทิส - พระราชวังชางด็อกกุง 
DUTY FREE - ตลาดเมียงดง - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต
 สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ   

ทัวร์เกาหลี ราคาถูกแพคเกจทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 16,900 - 19,900 บาท

ม.ค 60    2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12
   9-13,10-14,11-15,12-16,13-17
  14-18,15-19,16-20,17-21,18-22
19-23,20-24,21-25,22-26,24-28
 25-29,26-30,27-31,28ม.ค 60-1 ก.พ 60
   31ม.ค 60-ก.พ 60

ก.พ 60  1-5,,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12
  9-13,10-14,11-15,12-16,13-17
  14-18,15-19,16-20,17-21,18-22
19-23,20-24,21-25,22-26,24-28
  25-ก.พ 60-1มี.ค,26ก.พ -2มี.ค 60
 27ก.พ60-3 มี.ค 60 


 

 

ทัวร์เกาหลี KOREA WINTER PLAY SKI

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์XX-L125-WINTER PLAY_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ - กรุงโซล-LA PROVANCE – เกาะนามิ - เล่นสกี -ไร่สตอรเบอรรี่
ทำกิมจิ ใส่ชุดฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ช้อปปิ้งทงแดมุน-ศูนย์โสม
COSMETIC SHOP– บลูเฮ้าส์ - พระราชวังเคียงบ็อค –พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
โซล ทาวเวอร์ -คลองชองเกชอน  -DUTY FREE-ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู
RED PINE  –TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM ซุปเปอร์มาร์เก็ต–กรุงเทพ ฯ

ทัวร์เกาหลี ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยการบินJIN AIR / TWAY  
                
ราคาเริ่มต้น 18,900 - 25,900 บาท

ธ.ค 59  1-5,15-19,19-23,2327,26-30
   29ธ.ค 59 - 2 ม.ค 60,31ธ.ค 59-4ม.ค 60
 

ทัวร์เกาหลีSNOW FISHING IN KOREA

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์ LJ-L09-FISHING _MAR

รายละเอียดโปรแกรม : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน)
ตามรอยซีรี่ย์ WINTER LOVE SONG ที่เกาะนามิ
ร่วมฉลองเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง – สนุกสุดเหวี่ยงกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่
สกีรีสอร์ท-โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดประจำชาติฮันบก – ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่
สวนสนุก EVERLAND - N SEOUL TOWER - ตลาดทงแดมุน - รร.โซล
COSMETIC OUTLET - น้ำมันสน - TRICK EYE – โสม – พระราชวังชางด็อกกุง
DUTY FREE - ตลาดเมียงดง – รร.โซล  -  พลอยอะเมทิส – สมุนไพรฮอตเกนามู
 LA PROVENCE – PAJU OUTLET ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต
สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

ทัวร์เกาหลี ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน JIN AIR
ราคาเริ่มต้น 18,900 -22,900 บาท

ม.ค 60  1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13
   10-14,11-15,12-16,13-17,14-18,15-19
 16-20,17-21,18-22,19-23,20-24,21-25,22-26
 25-29,26-30,28 ม.ค -1ก.พ 60

ก.พ 60  1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,11-15,12-16
 13-17,14-18,15-19,16-20,17-21,18-22,19-23
 20-24,21-25,22-26,23-27,24-28,25 ก.พ – 01มี.ค 60
 26 ก.พ- 02มี.ค 60,27 ก.พ - 03มี.ค 60
 28 ก.พ - 04 มี.ค 60 

ทัวร์เกาหลี  P10_HI KOREA BUSAN

เที่ยวเกาหลี  รหัสทัวร์ KE-L196-P10_HI_MAR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – ปูซาน (ประเทศเกาหลีใต้)-สนามบินนานาชาติกิมแฮ – นั่งกระเช้าลอยฟ้า
เรือเต่าจำลอง โคบุ๊คซอน -ตลาดปลาจุนกัง – สวนสาธารณะ นายพล อีซุนชิน-ปูซานทาวเวอร์
หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - สะพานเดินทะเล Sky Walkway - สวนริมทะเล แทจงแด
วัดแฮดอง ยงกุงซา- ชายหาดแฮอุนแด - APEC HOUSE - ร้านน้ำมันสนเข็มแดง
คอสเมติก - หมู่เกาะออยุคโด - ศูนย์โสม- Beomeosa Temple  - ตลาดพื้นเมืองแฮอุนแด
ศูนย์สมุนไพร – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – Lotte Premium Outlet – Duty Free
 ดาวทาวน์  – กรุงเทพฯ

ทัวร์เกาหลี ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน KOREAN AIR
ราคาเริ่มต้น 18,900 - 22,9000 บาท
พ.ย 59  16 – 20 ,23 – 27 ,30 – 04 ธ.ค.

ธ.ค 59 03 – 07 , 10 – 14 ,17 – 21, 24 – 28 
 07 – 11 , 14 – 18 ,21 – 25 ,28 – 01 ม.ค. ,31 – 04 ม.ค.

ม.ค 60 07 – 11 ,14 – 18 , 21 – 25 ,28 – 01 ก.พ.
 04 – 08 ม.ค. ,11 – 15 , 18 – 22 ,25 – 29

ก.พ 60 04 – 08 ,11 – 15 ,18 – 22 , 25 – 01 มี.ค
 01 – 05 ,08 – 12 , 15 – 19 ,22 – 26

มี.ค 60 04 – 08 ,11 – 15 ,18 – 22 , 25 – 29
 01 – 05,08 – 12 , 15 – 19 ,22 – 26
 

ทัวร์เกาหลี  P11_HI KOREA SUPER SKI 4 STAR

เที่ยวเกาหลี  รหัสทัวร์ LJ-L196- P11_HI KOREA_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ-อินชอน-อินชอน - ประเทศเกาหลีใต้ – เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง
 (Winter Love Song) -สกีรีสอร์ท สนุกกับการเล่นสกีในฤดูหนาว
โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดฮันบก- ไร่สตอเบอร์รี่
สนุกเต็มอิ่มที่สวนสนุก EVER LAND -หอคอย N’SEOUL ทาวเวอร์
(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) + คล้องกุญแจคู่รัก-ศูนย์สมุนไพรโสมรัฐบาลเกาหลี
ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - คอสเมติกเซ็นเตอร์-พระราขวังเคียงบ็อค
ถ่ายรูป 3 มิติ TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM – ตลาดเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง– พลอยแอมมาทีส– ดิวตี้ฟรี - ร้านละลายเงินวอน
สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ

ทัวร์เกาหลี ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน JIN AIR
ราคาเริ่มต้น 17,900  - 19,900 บาท
ธ.ค 59 6-10,11-15,12-16,19-23,16-20 


 

 

ทัวร์เกาหลี LOVE LOVE SNOW KOREA

เที่ยวเกาหลี  รหัสทัวร์ OZ-L40- SNOW- KOREA_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) -  เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)-ENGLISH VILLAGE
ไม่รวม RAIL BIKE –  PAJU OUTLET   –  เกาะนามิ -สนุกสนานกับการเล่นสกี- เก็บสตอเบอร์รี่  
กิมจิแลนด์ พร้อมใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” – LOTTE WORLD(รวมบัตร) –   COSMETIC  SHOP
ช้อปปิ้งทงแดมุน-ศูนย์โสมรัฐบาล - บลูเฮาส์ –พระราชวังชางด๊อกกุง – SEOUL  TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์)  
คลองชองเกชอน – DUTY FREE -ช้อปปิ้งเมียงดง - NANTA SHOW-ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู – RED PINE
ศูนย์พลอยอเมทิส -TRICK   EYE  MUSEUM + ICE MUSEUM –ช้อปปิ้งย่านฮงอิค
SUPER MARKET - กรุงเทพฯ


ทัวร์เกาหลี  ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบินASIANA AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท


ธ.ค 59  28 ธ.ค 59 – 2 ม.ค 60,30 ธ.ค 59 – 3 ม.ค 60 

 

ทัวร์เกาหลี SKI & FISHING IN KOREA

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์XJ-L09-SKI_FISHING_ 5D3N_FEB

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) -ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน)
ร่วมฉลองเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง -ตามรอยซีรี่ย์ WINTER
LOVE SONG ที่เกาะนามิ -สนุกสุดเหวี่ยงกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่  
สกีรีสอร์ท -โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดประจำชาติฮันบก
ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่ -สวนสนุก EVERLAND
COSMETIC OUTLET – สมุนไพรโสมเกาหลี -N SEOUL TOWER
โรงแรมโซล-สมุนไพรฮอตเกนามู - น้ำมันสน – TRICK EYE
 พลอยอะเมทิส - พระราชวังชางด็อกกุง - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง    
ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

ทัวร์เกาหลี ราคาถูกแพคเกจทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 18,900 - 22,900 บาท


ม.ค 60  3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13,10-14
 11-15,12-16,13-17,14-18,15-19,16-20
 17-21,18-22,19-23,24-28,25-29
 26-30,27-31,28 ม.ค – 01ก.พ 60
 29ม.ค– 01 ก.พ 60,30 ม.ค – 01ก.พ 60
 31 ม.ค – 01 ก.พ 60

ก.พ 60  1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13
 10-14,11-15,12-16,13-17,14-18,15-19
 16-20,21-25,22-26,23-27,24-28
 25 ก.พ– 01 มี.ค 60,26ก.พ- 02  มี.ค 60
 27ก.พ- 03 มี.ค 60,28ก.พ - 04 มี.ค 60 

ทัวร์เกาหลี OHO SKI IN KOREA

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์ LJ-L09-OHOSKI_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลี :
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
เกาหลีใต้ – หมู่บ้านเทพนิยาย – ตามรอยซีรี่ย์ WINTER LOVE SONG
ที่เกาะนามิ -สนุกสุดเหวี่ยงกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่สกีรีสอร์ท
สกีรีสอร์ท-สตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดประจำชาติฮันบก
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ EVERLAND - สมุนไพรโสมเกาหลี
COSMETIC OUTLET-ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน
โรงแรมโซล-N SEOUL TOWER - น้ำมันสน - สมุนไพรฮอตเกนามู
ผ่านชมบลูเฮ้าส์-พระราชวังชางด็อกกุง -  DUTY FREE – ตลาดเมียงดง    
TRICK EYE & ICE MUSEUM – ตลาดฮงอิก – พลอยอะเมทิส
ละลายเงินวอนซุปเปอร์ มาเก็ต – สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจทัวร์เกาหลี โดย สายการบิน JINAIR

ราคาเริ่มต้น : 18,900 - 30,900 บาท 

พ.ย.59 30 พ.ย. - 04 ธ.ค.59

ธ.ค.59  01-05 , 02-06 , 03-07 , 04-08 , 05-09
 06-10 , 07-11 , 08-12 , 09-13 , 10-14
11-15 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 15-19
  16-20 , 17-21 , 18-22 , 19-23 , 20-24
 21-25 , 22-26 , 23-27 , 24-28 , 25-29
 26-30 , 27-31
28 ธ.ค.59 - 01 ม.ค.60 , 29 ธ.ค.59 - 02 ม.ค.60
  30 ธ.ค.59 - 03 ม.ค.60 

 

ทัวร์เกาหลี KOREA  AUTUMN LOVE

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์XX-L125-KOREA-LOVE_NOV

รายละเอียดโปรแกรม :
กรุงเทพฯ - กรุงโซล -LA PROVANCE – เกาะนามิ
ปั่นเรียลไบท์ - ป้อมฮวาซอง- ทำกิมจิ ใส่ชุดฮันบก
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มวัน) - ช้อปปิ้งตลาดทงแดมุน-ศูนย์โสม
COSMETIC SHOP – บลูเฮ้าส์ -  พระราชวังเคียงบ็อค –พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
โซล ทาวเวอร์ -คลองชองเกชอน - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – RED PINE 
TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM - ซุปเปอร์มาร์เก็ต–กรุงเทพ ฯ

ทัวร์เกาหลี  ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบินTWAY ,JEJU AIR
ราคาเริ่มต้น 10,900-11,500 บาท

พ.ย 59  4-8,5-9,6-10,10-14 , 9-13,11-15,12-16
 16-20,17-21,18-22,23-27,24-28,25-29,29 
 

 

ทัวร์เกาหลีKOREA SNOW SEASON

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์XX-L106-SNOW -SEASON_FEB

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ- ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน*ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
หมู่บ้านฝรั่งเศสเจ้าชายน้อยPETITE FRANCE - PAJU OUTLET - เกาะนามิ
เล่นสกีสุดมันส์(ไม่รวมค่าเช่าชุด+อุปกรณ์และครูฝึก) - สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม
เรียนทำกิมจิ+ชุดฮันบก - สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด)
FANTA STICK SHOW OR DRUMCAT SHOW-ศูนย์โสม - ศูนย์เวชสำอาง - ศูนย์สมุนไพร
พระราชวังเคียงบ๊อก - นั่งรถผ่านชมบลูเฮ้าส์/อนุสาวรีย์นกฟีนิกซ์ - ฮงอิกวอคกิ้งสตรีท
TRICK EYE MUSEUM+ ICE MUSEUM – NSEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์)
DUTY FREE - คลองชองเกซอน ศุนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลีทงแดมุน
DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP) - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง
LINE FRIENDS STORE-ศูนย์น้ำมันสนแดง - ศูนย์พลอยอเมทิส –SUPERMARKET

ทัวร์เกาหลี ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบินJIN AIR /T’WAY / JEJU AIR / EASTAR JET

ราคาเริ่มต้น 15,900 - 22,900 บาท

ธ.ค 59  3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,10-14,11-15,12-16
  13-17,14-18,15-19,16-20,17-21,19-23
  20-24,21-25,22-26,23-27,24-28,25-29,26-30
27-31,28-1ม.ค 60,29-2ม.ค 60,20-3ม.ค 60,31-4ม.ค 60

ม.ค 60  1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13,10-14,11-15
  12-16,13-17,14-18,15-19,16-20,17-21,18-22,19-23,20-24
 21-25,22-26,23-27,24-28,25-29,26-30,27-31,28-1ก.พ 60
   29-2ก.พ 60,30-3ก.พ 60,31-4ก.พ 60

ก.พ 60  1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,4-8,5-9,6--10,7-11
  8-12,9-13,10-14,11-15,12-16,13-17,14-18,15-19
16-20,17-21,18-22,19-23,20-24,21-25,18-22
19-23,20-24,21-25,22-26,23-27,24-28,25-1มี.ค60
  26-2 มี.ค 60,27-3มี.ค 60,28-4มี.ค 60

 

ทัวร์เกาหลีKOREA’S BEST SPRING

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์  XX-L106- BEST- SPRING _MAY

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลี:
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - ENGLISH VILLAGE
 ปั่น RAIL BIKE – เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน
(ไม่รวมกระเช้า) - วัดชินฮันซา- สวนสนุก EVERLAND 
(รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก - TRICK ART MUSEUM
 ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN
 PLAZA(DDP)ศูนย์โสม - พระราชวังชางด็อก - ศูนย์เวชสำอาง
 ศูนย์พลอยอเมทิส - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง
 LINE FRIENDS STORE
 DRUMCAT SHOW OR FANTA STICK SHOW
N’SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - DUTY FREE
คลองชองเกชอน -ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์น้ำมันสนแดง
 SUPERMARKET

ทัวร์เกาหลี ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบินEASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY
ราคาเริ่มต้น 15,900 - 23,900 บาท

มี.ค 60  15-19,16-20,17-21,18-22,19-23,20-24
   21-25,22-26,23-27,24-28,25-29,26-30
   27-31,28มี.ค60-1เม.ย60,29มี.ค60-2เม.ย60
   30มี.ค60-เม.ย60,31มี.ค60-4เม.ย60

เม.ย 60  1-5,4-8,8-12,9-13,16-20,17-21,25-29,26--30,29-3พ.ค60
 2-6,3-7,22-26,23-27,24-28,30-30-4พ.ค 60
   5-9,6-10,7-11,15-19,27-1พ.ค 60,28-2พ.ค 60
  10-14,11-15,13-17

พ.ค 60  1-5,2-6,7-11,8-12,9-13,10-14,11-15,12-16
  17-21,18-22,19-23,24-28,25-29,26-30,31-4มิ.ย
  3-7-,4-8,5-9,13-17,14-18,15-19,16-20,20-24,21-25
  22-26,23-27,27-31พ.ค,28-1มิ.ย60,29-2มิ.ย,30-3 มิ.ย 60


 


 

 

ทัวร์เกาหลีFIRST SNOW KOREA

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์ XX-L106-FIRST- SNOW_MAR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลี :
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - LA PROVENCE - เกาะนามิ - วัดวาวูจองซา
เล่นสกีสุดมันส์ (ไม่รวมค่าเช่าชุด+อุปกรณ์สกีและครูฝึก) - เรียนทำกิมจิ+ชุดฮันบก
สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด)
FANTA STICK SHOW OR WAPOP SHOW
ผ่านชมบลูเฮ้าส์/อนุสาวรีย์นกฟีนิกซ์ - ศูนย์โสม - ถนนแฟชั่นฮงอิกวอคกิ้งสตรีท
TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM – ศูนย์เวชสำอาง - N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์)
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง - LINE FRIENDS STORE
ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA DDP
ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์พลอยอเมทิส - ศูนย์น้ำมันสนแดง  - DUTY FREE
 คลองชองเกชอน - SUPERMARKET

ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจทัวร์เกาหลี โดย สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’W
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท

ก.พ 60  1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13,10-14
  10-14,11-15,12-16,13-17,14-18,15-19,16-20,17-21
18-22,19-23,20-24,21-25,22-26,23-27,24-28,25-1
 25-2,27-3,28-4

มี.ค 60  1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13,10-14
  11-15,12-16,13-17,14-18 

 

 

ทัวร์เกาหลีKOREA GREAT WINTER

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์ XX-L106-KOREA- GREAT_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลี :
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - หมู่บ้านฝรั่งเศส PETITE FRANCE - เกาะนามิ - เล่นสกีสุดมันส์
(ไม่รวมค่าเช่าชุด+อุปกรณ์และครูฝึก) หรือ ONEMOUNT SNOW PRAK (ไม่รวมบัตรเข้า)
**กรณีที่สกีกลางแจ้งปิดจะเข้า ONEMOUNT SNOW PRAK แทน**
เรียนทำกิมจิ+ชุดฮันบก - สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม - สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด)
FANTA STICK SHOW OR WAPOP SHOW-พระราชวังเคียงบ๊อก - นั่งรถผ่านชมบลูเฮ้าส์/อนุสาวรีย์นกฟีนิกซ์  
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน -ฮงอิกวอคกิ้งสตรีท - TRICK EYE MUSEUM+ ICE MUSEUM – ศุนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน
 DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP) - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง -LINE FRIENDS STORE
N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - ศูนย์โสม - ศูนย์เวชสำอาง - ศูนย์สมุนไพร - DUTY FREE
คลองชองเกซอน - ศูนย์พลอยอเมทิส – ศูนย์น้ำมันสนแดง - SUPERMARKET

ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจทัวร์เกาหลี โดย สายการบินJIN AIR / T’WAY / JEJU AIR / EASTAR JET
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท

ธ.ค 59  1-5,2-6,3--7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13,10-14
  11-15,12-16,13-17,14-16,13-17,14-18,15-19,16-20
  17-21,18-22,19-23,20-24,21-25,22-26,23-27
  24-28,25-29,26-30,27-31,28-1,29-2 
 

 

ทัวร์เกาหลีLUXURY KOREA WINTER

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์ KE-L106-LUXURY- KOREA_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลี :
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - หมู่บ้านฝรั่งเศส PETITE FRANCE - เกาะนามิ - เล่นสกีสุดมันส์
(ไม่รวมค่าเช่าชุด+อุปกรณ์และครูฝึก) หรือ ONEMOUNT SNOW PRAK (ไม่รวมบัตรเข้า)
**กรณีที่สกีกลางแจ้งปิดจะเข้า ONEMOUNT SNOW PRAK แทน**
เรียนทำกิมจิ+ชุดฮันบก - สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม - สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด)
FANTA STICK SHOW OR WAPOP SHOW-พระราชวังเคียงบ๊อก - นั่งรถผ่านชมบลูเฮ้าส์
อนุสาวรีย์นกฟีนิกซ์  - พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน - ฮงอิกวอคกิ้งสตรีท - TRICK EYE MUSEUM
 ICE MUSEUM - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง LINE FRIENDS STORE
 ศุนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP)
N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - ศูนย์โสม - ศูนย์เวชสำอาง - ศูนย์สมุนไพร - DUTY FREE
คลองชองเกซอน - ศูนย์พลอยอเมทิส – ศูนย์น้ำมันสนแดง - SUPERMARKET


ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจทัวร์เกาหลี โดย สายการบินKOREAN AIR
ราคาเริ่มต้น  45,900 บาท

ธ.ค 59 28-1
 

 

ทัวร์เกาหลีKOREA SKI DELUXE

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์ XJ-L106-SKI -DELUXE_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลี :
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - ENGLISH VILLAGE - ปั่น RAIL BIKE - เกาะนามิ
เล่นสกีสุดมันส์ (ไม่รวมค่าเช่าชุด+อุปกรณ์สกีและครูฝึก)-สตรอว์เบอร์รี่ฟาร์ม
สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) - ศูนย์เวชสำอาง
เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก - TRICK ART MUSEUM - ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน
บลูเฮ้าส์ - ศูนย์โสม - พระราชวังชางด๊อก – ศูนย์น้ำมันสนแดง - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง
LINE FRIENDS STORE - FANTA STICK SHOW  OR  WAPOP SHOW
N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์พลอยอเมทิส - DUTY FREE
จตุรัสกลางเมืองควางฮวามุน - SUPERMARKET


ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจทัวร์เกาหลี โดย สายการบินAIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท


ธ.ค 59  3-7,5-9,7-11,10-14,12-16,17-21,19-23,21-25,28-1ม.ค 60


  

 

ทัวร์เกาหลี SNOW ICE FISHING

เที่ยวทัวร์เกาหลี รหัสทัวร์ XX-L106- SNOW- ICE_JAN

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลี:
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน • เกาะนามิ • ICE FISHING (ไม่รวมอุปกรณ์ตกปลา)
เล่นสกีสุดมันส์ (ไม่รวมค่าเช่าชุด,อุปกรณ์และครูฝึก )-สตรอว์เบอร์รี่ฟาร์ม • สวนสนุก EVERLAND
(รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) • พิพิธภัณฑ์สาหร่าย • เรียนทำกิมจิ+ชุดฮันบก
TRICK ART MUSEUM • ศูนย์เวชสำอาง-พระราชวังเคียงบ๊อก • บลูเฮ้าส์ • พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
ศูนย์โสม • ศูนย์สมุนไพร • ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง • LINE FRIEND STORE
ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน • DRUMCAT SHOW OR FANTA STICK SHOW
N’SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) • DUTY FREE • คลองชองเกชอน • ศูนย์น้ำมันสนแดง
ศูนย์พลอยอเมทิส • SUPERMARKET • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


ทัวร์เกาหลี แพคเกจราคาถูก ทัวร์เกาหลีโดยสายการบินJIN AIR / T’WAY / JEJU AIR / EASTAR JET
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท

ม.ค 60 1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11
 8-12,9-13,10-14,11-15,12-16,13-17
  14-18,15-16,16-20,17-21,18-22,19-23
   20-24,21-25,22-26,23-27,24-28,25-29
  26-30,27-31,28-1,29-2,20-3,31-4ก.พ 60
 

 

ทัวร์เกาหลี KOREA SPRING SEASON

เที่ยวทัวร์เกาหลี รหัสทัวร์ XX-L106- SPRING SEASON_APR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลี:
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – เกาะนามิ – YONG IN MBC DRAMIA – ป้อมมรดกโลกฮวาซอง
นั่งรถไฟหัวมังกรชมเมืองซูวอน-ทำข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก - สวนสนุก EVERLAND เต็มวัน
(รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) - FANTA STICK SHOW หรือ WAPOP SHOW
ชมซากุระบานที่ ถนนยออิโด (**เฉพาะเทศกาลเท่านั้น) หรือ ถ่ายรูปคู่กับนกฟีนิกซ์ 
พระราชวังเคียงบ๊อก - พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน - บลูเฮ้าส์ – ศูนย์เวชสำอาง – ศูนย์น้ำมันสนแดง
ศูนย์สมุนไพร -ศุนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP)
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง - LINE FRIENDS STORE -N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์)
ศูนย์โสม - DUTY FREE - คลองชองเกชอน - ศูนย์พลอยอเมทิส - SUPERMARKET

ทัวร์เกาหลี แพคเกจราคาถูก ทัวร์เกาหลีโดยสายการบินEASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY
ราคาเริ่มต้น 15,900  - 18,900 บาท

มี.ค 60  15-19,16-20,17-21,18-22,19-23,20-24
   21-25,22-26,23-27,24-28,25-29,26-30,27-31
   28-1,29-2,30-3,31-4เม.ย60

เม.ย60  1-5,4-8,2-6,3-7,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13,10-14
  11-15,14-18,12-16,13-17,15-19,16-20,17-21
  18-22,19-23,20-24,21-25,22-26,23-27,24-28,30-4พ.ค60
  25-29,26-30,29-3พ.ค 60,27-1พ.ค 60,28-2 พ.ค 60 

 

ทัวร์เกาหลี FIRST SNOW KOREA

เที่ยวทัวร์เกาหลี รหัสทัวร์ XX-L106- FIRST- SNOW_MAR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลี:
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - LA PROVENCE - เกาะนามิ - วัดวาวูจองซา
เล่นสกีสุดมันส์ (ไม่รวมค่าเช่าชุด+อุปกรณ์สกีและครูฝึก) หรือ **กรณีลานสกีปิดจะพาไป
ONE MOUNT SNOW PARK (ไม่รวมบัตรค่าเข้า) - เรียนทำกิมจิ+ชุดฮันบก - สตรอว์เบอร์รี่ฟาร์ม
สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) - FANTA STICK SHOW OR WAPOP SHOW
ผ่านชมบลูเฮ้าส์/อนุสาวรีย์นกฟีนิกซ์ - ศูนย์โสม - ถนนแฟชั่นฮงอิกวอคกิ้งสตรีท
TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM – ศูนย์เวชสำอาง - N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์)
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง - LINE FRIENDS STORE
ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA DDP


ทัวร์เกาหลี แพคเกจราคาถูก ทัวร์เกาหลีโดยสายการบินEASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท

ก.พ 60  1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13
  10-14,11-15,12-16,13-17,14-18,15-19
  16-20,17-21,18-22,19-23,20-24,21-25
  22-26,23-27,24-28,25-1,26-2,27-3,28-4

มี.ค 60  1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13
  10-14,11-15,12-16,13-17,14-18
 

 

ทัวร์เกาหลี KOREA BEST WINTER

เที่ยวทัวร์เกาหลี รหัสทัวร์ XX-L106-BEST -WINTER_MAR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลี:
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - ENGLISH VILLAGE - ปั่น RAIL BIKE - เกาะนามิ
เล่นสกีสุดมันส์ (ไม่รวมค่าเช่าชุด+อุปกรณ์สกีและครูฝึก)-สตรอว์เบอร์รี่ฟาร์ม
สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) - ศูนย์เวชสำอาง
เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก - TRICK ART MUSEUM
ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP)
บลูเฮ้าส์ - ศูนย์โสม - พระราชวังชางด๊อก – ศูนย์น้ำมันสนแดง - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี
เมียงดง - LINE FRIENDS STORE - FANTA STICK SHOW  OR  WAPOP SHOW
N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์พลอยอเมทิส - DUTY FREE
จตุรัสกลางเมืองควางฮวามุน - SUPERMARKET


ทัวร์เกาหลี แพคเกจราคาถูก ทัวร์เกาหลีโดยสายการบินบิน EASTAR JET/ JEJU AIR/ JIN AIR/ T’WAY
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท

ก.พ 60  1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13
  10-14,11-15,12-16,13-17,14-18,15-19,16-20
  17-21,18-22,19-23,20-24,21-25,22-26,23-27
  24-28,25-1,26-2,27-3,28-4มี.ค 60

มี.ค 60  1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13,10-14
  11-15,12-16,13-17,14-18
 

 

ทัวร์เกาหลี GRAND ICE FISHING

เที่ยวทัวร์เกาหลี รหัสทัวร์ XX-L106-GRAND- ICE_JAN

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลี:
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - เกาะนามิ - ตกปลาน้ำแข็ง ICE FISHING (ไม่รวมอุปกรณ์ตกปลา) -
เล่นสกีสุดมันส์ (ไม่รวมค่าเช่าชุด+อุปกรณ์สกีและครูฝึก)-สตรอว์เบอร์รี่ฟาร์ม - สวนสนุก
EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย
ชุดฮันบก - TRICK ART MUSEUM - ศูนย์เวชสำอาง-พระราชวังเคียงบ๊อก - บลูเฮ้าส์
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพร – ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง
LINE FRIENDS STORE - ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน - FANTA STICK SHOW  OR  WAPOP SHOW
N’SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - DUTY FREE - คลองชองเกชอน - ศูนย์พลอยอเมทิส
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - SUPERMARKET


ทัวร์เกาหลี แพคเกจราคาถูก ทัวร์เกาหลีโดยสายการบินบินTHAI AIRWAYS/ KOREAN AIR / ASIANA AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท

ม.ค 60  1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13,10-14
  11-15,12-16,13-17,14-18,15-19,16-20,17-21
  18-22,19-23,20-24,21-25,22-26,23-27,24-28
  25-29,26-30,27-31,28-1,29-2,30-3,31-4

 
 

ทัวร์เกาหลี  SEORAK SNOW TRAIN

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์  XX-L106-SEORAK SNOW TRAIN _MAR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลี:
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – เกาะนามิ
TEDDY BEAR FARM – อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน
วัดชินฮันซา – แช่ออนเซ็น (ไม่รวมค่าเข้า)
*ท่านใดที่ต้องการแช่ออนเซ็นเตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วยนะคะ
SEA TRAIN (รถไฟสายโรแมนติก)
เล่นสกีสุดมันส์ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์)
สตรอเบอร์รี่ฟาร์ม- เรียนทำกิมจิ+ชุดฮันบก
สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด)
พระราชวังแฮกุง – ป้อมฮวาซอง – ศูนย์น้ำมันสนแดง
ศูนย์โสม – ศูนย์เวชสำอาง -ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง
 LINE FRIENDS STORE - ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน
DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP)
N’SEOUL TOWER – DUTY FREE
ศูนย์พลอยอเมทิส SUPERMARKET

ทัวร์เกาหลี ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY
ราคาเริ่มต้น 18,900 - 16,900 บาท

ม.ค 60   01 - 05 , 02 - 06 ,04 - 08 , 05 - 09 ,06 - 10 
   03 - 07,07 - 11 , 10 - 14,08 - 12 , 09 - 13,11 - 15
  12 - 16,13 - 17,14 - 18 , 17 - 21,21 - 25,24 - 28
   5 - 19 ,16 - 20,22 - 26 ,23 - 27 ,18 - 22,19 - 23
  20 - 24 ,25 - 29 , 26 - 30 , 27 - 31

ก.พ 60   28 - 01, 31 - 04 ,29 - 02 ,30 - 03,8-12,9-13,11-15
  15-19,16-20,17-21,22-26,23-27,24-28,4-8
  7-11,12-16,14-18,18-22,21-25,25-1,28-4
  5-9,6-10,13-17,19-23,20-24,26-2,27-3,27-3,10-14
มี.ค 60  1-5,2-6,3-7,8-12,9-13,10-14,15-19,16-20,17-21
  22-26,23-27,24-28,29-2,30-3,31-4,4-8
  7-11,11-15,14-18,18-22,21-25,25--29,28-1
  5-9,6-10,12-16,13-17,19-23,20-24,26-30
  27-31
 

 

ทัวร์เกาหลีEASY KOREA WINTER 1 BY 7C

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์7C-L90-WINTER 1_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อินชอน – เกาะนามิ –เล่นสกี ณ ลานสกี (ไม่รวมอุปกรณ์สกี)
วัดวาวูจองซา-ไร่สตรอเบอร์รี่ -สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ –โซล ทาวเวอร์
(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์)-ตลาดทงแดมุน-ศูนย์โสมรัฐบาล – ผ่านชมบลูเฮาส์
พระราชวังเคียงบ๊อค– ศูนย์เครื่องสำอาง -คลองชองเกซอน –DUTY FREE
ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง-ศูนย์สมุนไพรฮอกเกตนามู -ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง
โรงงานสาหร่าย -ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก –Trick eye Museum+ Ice Museum
ซุปเปอร์มาเก๊ตละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน -กรุงเทพฯ


ทัวร์เกาหลี ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบินJEJU AIR
ราคาเริ่มต้น 17,900 - 19,900 บาท

ธ.ค.59  30พ.ย.-04ธ.ค.,01 – 05 ,02 – 06,03 – 07 ,04 – 08
   05 – 09 ,06 – 10,07 – 11,10 – 14,11 – 15 , 12 – 16
 13 – 17 ,17 – 21 ,18 – 22 ,19 – 23 ,20 – 24 ,21 – 25
 24 – 28 ,25 – 29,26 – 30,27 – 31 ,29ธ.ค.–02ม.ค. 60
 

 

ทัวร์เกาหลี COUNTDOWN in KOREA

ทัวร์เกาหลี รหัสทัวร์ LJ-L147-KAMKOREA_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ-อินชอน-English Village (ไม่รวมเรลไบท์) - Paju Premium Outlet
เกาะนามิ-เล่นสกี-ไร่สตรอเบอร์รี่ – ทำกิมจิ – สวมชุดฮันบก - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์
คอสเมติก- ตลาดทงแดมุน-ชมโชว์ FANTASTICK - ศูนย์โสม-น้ำมันสนเข็มแด
บลูเฮาส์-พระราชวังชางด็อก-คล้องกุญแจคู่รัก@โซลทาวเวอร์- SM ดิวตี้ฟรี
วัดโชเกซา-ตลาดเมียงดง-ศูนย์สมุนไพร-TRICK EYE MUSEUM
ICE MUSEUM–ตลาดฮงอิก - ซุปเปอร์มาเก็ต-กรุงเทพฯ


ทัวร์เกาหลี ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน JIN AIR
ราคาเริ่มต้น 26,999 บาท

ธ.ค59 9 ธ.ค.59  – 02 ม.ค.60  
 

 

ทัวร์เกาหลีEASY KOREA WINTER 2 BY 7C

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์7C-L90-WINTER 2_JAN

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อินชอน – เกาะนามิ –เล่นสกีที่ลานสกี (ไม่รวมอุปกรณ์สกี)
วัดวาวูจองซา-ไร่สตรอเบอร์รี่ -สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ –โซล ทาวเวอร์
 (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์)-ตลาดทงแดมุน)ศูนย์โสม – บลูเฮาส์ – พระราชวังเคียงบ๊อค
ศูนย์เครื่องสำอาง -คลองชองเกซอน –DUTY FREE – ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรฮอกเกตนามู -ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง – โรงงานสาหร่าย
ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก –Trick eye Museum+ Ice Museum
ซุปเปอร์มาเก๊ตละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน -กรุงเทพฯ

ทัวร์เกาหลี ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบินJEJU AIR
ราคาเริ่มต้น 18,900 - 22,900 บาท

ธ.ค 59  08 – 12,09 - 13 ,15 – 19 ,16 - 20 ,22 - 26
  28ธ.ค.-01ม.ค60.,30ธ.ค.-03ม.ค.60


 

 

ทัวร์เกาหลี EASY KOREA AUTUMN 2

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์ 7C-L90-KOREA AUTUMN 2_NOV

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลี :
กรุงเทพฯ - อินชอน -เกาะนามิ-เท็ดดี้แบร์ ฟาร์ม-อุทยานแห่งชาติ
ซอรัคซาน (รวมกระเช้า)-วัดชินฮันซา - โรงเรียนสอนทำกิมจิ
ชุดฮันบก –สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ –โซล ทาวเวอร์ - ตลาดทงแดมุน
ศูนย์โสมรัฐบาล – บลูเฮาส์ – พระราชวังเคียงบ๊อ
ศูนย์เครื่องสำอาง -คลองชองเกซอน-DUTY FREE
ช้อปปิ้งเมียงดง - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกตนามู -ศูนย์สมุนไพรสน
เข็มแดง –Trick eye Museum+ Ice Museum – ช้อปปิ้งย่านฮงแด
ซุปเปอร์มาเก๊ตละลายเงินวอน– สนามบินอินชอน-กรุงเทพฯ

ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจทัวร์เกาหลี โดย สายการบิน JEJU AIR
ราคาเริ่นต้น : 18,900 - 14,900 บาท

ต.ค.59   25-29,26-3027-31,28-01พ.ย 59
 30-3พ.ย 5931-4 พ.ย 59

พ.ย.59  1-5,2-6,3-7,5-9,8-12,9-13,10-14
  12-16,16-20,17-21,23-27,24-28
 

ทัวร์เกาหลีKOREA GRAND SPRING

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์  XX-L106-KOREA GRAND _APR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลี:
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน  - ENGLISH VILLAGE 
ปั่น RAIL BIKE – เกาะนามิ  อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน
 (ไม่รวมกระเช้า) – วัดชินฮันซา - อาบน้ำแร่+สวนน้ำ(ไม่รวมค่าเข้า)
***ท่านใดที่ต้องการอาบน้ำแร่ หรือ เล่นสวนน้ำ เตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วยนะคะ
สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด)
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย -เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก - TRICK ART MUSEUM
ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน
DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP)
ศูนย์โสม - พระราชวังชางด็อก - ศูนย์เวชสำอาง - ศูนย์พลอยอเมทิส
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง
DRUMCAT SHOW OR FANTA STICK SHOW
N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - DUTY FREE
คลองชองเกชอน -ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์น้ำมันสนแดง - SUPERMARKET

ทัวร์เกาหลี ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบินEASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY
ราคาเริ่มต้น 23,900 - 26,900 บาท

เม.ย 60  10 - 14 ,11 - 15 ,12 - 16 , 13 - 17
 20 - 24 , 22 - 26,27 – 01 , 28 – 02,30 - 04

  

ทัวร์เกาหลี P2_HI KOREA SUWON -SEOUL

เที่ยวทัวร์เกาหลี  รหัสทัวร์ LJ-L172KOREA SUWON -SEOUL_NOT

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลี:
กรุงเทพ-อินชอน-Paju Premium Outlet– One Mount Snow Park
เกาะนามิ- วัดพงอึนชา-สวนสนกล๊อตเวิลด์-คล้องกุญแจคุ่รักโชลทาวเวอ
Drawing Show หรือ Drum Cat-ศูนย์โสมน้ำมันสนเข็มแดง-COSMETIC
ทำกิมจิ+ฮันบก-บลูเฮาส์พระราชวังเคียงบก-พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน-ดิวตี้ฟรี
คลองชองเกชอน-ตลาดเมียงดง-ศูนย์สมุนไพร-พลอยสีม่วง
ซุปเปอร์มาเก็ต-กรุงเทพฯ

ทัวร์เกาหลี ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เกาหลีโดยการบิน JINRIR
ราคาเริ่มต้น 9,900 16,900 บาท

ต.ค 59     2-06 ,13-17
พ.ย 59     7-11 , 21-25 ,01-05 , 15-19 , 22-26 
    23พ.ย.-03ธ.ค      
ธ.ค59   11-15
 

 

ทัวร์เกาหลี KOREA SKI-SEOUL

เที่ยวทัวร์เกาหลี รหัสทัวร์ LJ-L196- KOREA SKI_MAY

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลี:
กรุงเทพ-อินชอนEnglish Village (ไม่รวมเรลไบท์) - Paju
Premium Outlet-เกาะนามิ-เล่นสกีไร่สตรอเบอร์รี่ – ทำกิมจิ
 สวมชุดฮันบก - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์-คอสเมติก-
ตลาดทงแดมุน-ชมโชว์ FANTASTICK ศูนย์โสม-น้ำมันสนเข็มแดง
บลูเฮาส์-พระราชวังชางด็อก-คล้องกุญแจคู่รัก@โซลทาวเวอร์
SM ดิวตี้ฟรี-วัดโชเกซา-ตลาดเมียงดง ศูนย์สมุนไพร-
TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM
ตลาดฮงอิก - ซุปเปอร์มาเก็ต-กรุงเทพฯ


ทัวร์เกาหลี ราคาถูกแพคเกจทัวร์เกาหลี โดยสายการบินJINAIR
ราคาเริ่มต้น 17,900 ,18,900 บาท

ธ.ค59   4-8  ,6-10 , 20-24 ,27 -31,28 ธ.ค - 01 ม.ค 60    
      
ม.ค 60   15-19,22-26 ,29 ม.ค – 02 ก.พ60-30 ม.ค - 03 ก.พ 60          
10-14 ,14-18,17-21,21-25 , 24-28 ก.พ 60   
    28 ม.ค - 01 ก.พ,

ก.พ 60   31 ม.ค – 04 ก.พ59-2-6,4-8,5-09 ,6-10,11, 6015 ,
   12-16 ,13-17 ,18-22,19-23 ,20-24, 26-30, 27-31       
 5-09 ,06-10 ,13-17,19-23 , 20-24
26 ก.พ - 02 มี.ค ,27 ก.พ- 03 มี.ค , 04-08  ,07-11
14-18,18-22 , 21-25,25 ก.พ – 01 มี.ค ,28 ก.พ - 04 มี.ค   

มี. ค 60   01-05 ,02-06 ,03-07 , 08-12,09-13 ,10-1415-19 ก.พ
16-20 ,17-21, 22-26,23-27,24-28,05-09,06-10
12-16 ,13-17 ,19-23 ,20-24,26-30 , 27-31    
04-08 ,07-11 ,11-15 , 14-18,18-22 ,21-25
25-29 ,28 มี.ค – 01 เม.ษ  60   

เม. ย 60    01-05 ,02-06 , 03-07 ,08-12,09-13,10-14,15-19
16-20 ,17-21 ,22-26 , 23-27,24-28,29 มี.ค – 02 เม.ษ
30 มี.ค – 03 เม.ษ 60,31 มี.ค – 04 เม.ษ  60 


 

ทัวร์เกาหลี KOREA SUWON-SEOUL

เที่ยวทัวร์เกาหลี รหัสทัวร์ LJ-L196-SUWON-SEOUL_MAY

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลี:
กรุงเทพ-อินชอนEnglish Village (ไม่รวมเรลไบท์)
Paju Premium Outlet -เกาะนามิ-เล่นสกีไร่สตรอเบอร์รี่
ทำกิมจิ – สวมชุดฮันบก - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์
คอสเมติก- ตลาดทงแดมุน-ชมโชว์ FANTASTICK
ศูนย์โสม-น้ำมันสนเข็มแดง-บลูเฮาส์-พระราชวังชางด็อก
คล้องกุญแจคู่รัก@โซลทาวเวอร์
- SM ดิวตี้ฟรี-วัดโชเกซา
ตลาดเมียงดง ศูนย์สมุนไพร-TRICK EYE MUSEUM
ICE MUSEUM–ตลาดฮงอิก-ซุปเปอร์มาเก็ต-กรุงเทพฯ

ทัวร์เกาหลี ราคาถูกแพคเกจทัวร์เกาหลี โดยสายการบินJINAIR
ราคาเริ่มต้น 15,900 - 16,900 บาท

ธ.ค 59   11 - 15,18 - 22,19 - 23 ,3 - 7, 10 - 14 ,
    1 - 5,2 - 6,8 -12,16 -20, 23 - 27 ,8 - 12

ม.ค 60     9 - 13, 15 - 19 ,16 - 20

ก.พ 60   22 - 26,23 - 27,29 - 2 ก.พ,30ม.ค - 3 ,3 - 7,7 - 1
    10 -14,14 - 18,17 -21,21 - 25,24 - 28,28 - 01 ม.ค,31ม.ค - 4
  1 - 5,2 - 6,4 - 8,5 - 9,6 -10 11 - 15,12 - 16,13 - 17,18
 22,19 -23, 20-24 , 25-29 ,26-30 , 27-31 ,05-09 , 06-10
12-16,13-17,19-23 ,20-24 , 26 ก.พ - 02 มี.ค , 27 ก.พ- 03 มี.ค

มี .ค60    04-08 ,07-11 , 11-15,14-18,18-22 , 21-25 ,
   25 ก.พ – 01 มี.ค , 28 ก.พ - 04 มี.ค
  01-05 , 02-06 ,03-07 , 08-12 ,09-13 , 10-14 ,15-19, 16-20
   17-21 , 22-26 , 23-27 , 24-28 , 05-09 , 06-10,12-16 , 13-17
  19-23 ,20-24, 26-30,27-31,04-08, 07-11,11-15 , 14-18 

มี .ค 60    18-22 , 21-25 ,25-29 , 28 มี.ค – 01 เม.ษ

เม.ย 60    01-05, 02-06 , 03-07,08-12 ,09-13,10-14,15-19 ,16-20
   17-21,22-26 ,23-27,24-28 ,29 มี.ค – 02 เม.ษ
30 มี.ค – 03 เม.ษ,31 มี.ค – 04 เม.ษ 

 

ทัวร์เกาหลี KOREA SUWON-SEOUL

เที่ยวทัวร์เกาหลี รหัสทัวร์ LJ-L196-SUWON-SEOUL_MAY

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลี:
กรุงเทพ-อินชอนEnglish Village (ไม่รวมเรลไบท์)
 Paju Premium Outlet –เกาะนามิ-เล่นสกีไร่สตรอเบอร์รี่ 
 ทำกิมจิ – สวมชุดฮันบก - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์-คอสเมติก
ตลาดทงแดมุน-ชมโชว์ FANTASTICKศูนย์โสม-นำ้มันสนแข็งแดง
บลูเฮาส์+พระราชวังชางด๊อก-คล้องกุญแจคู่รักโซลทาวเวอร์- SM ดิวตี้ฟรี
วัดโชเกซา-ตลาดเมียงดง ศูนย์สมุนไพร-TRICK EYE MUSEUM
ICE MUSEUM–ตลาดฮงอิก - ซุปเปอร์มาเก็ต-กรุงเทพฯ


ทัวร์เกาหลี ราคาถูกแพคเกจทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน JINAIR

ราคาเริ่มต้น 16,900 - 15,900 บาท

กำหนดเดินทาง
ธ.ค 59 11-15,18 - 22,19 - 23 ,3 - 7, 10 - 14  
1 - 5,2 - 6,8 -12,16 -20, 23 - 27
8 - 12,9 - 13, 15 - 19 ,16 -20

ม.ค 60 22 - 26,23 - 27
29 - 2 ก.พ. 60 , 30 ม.ค - 3 ก.พ.60 ,3 - 7
7 - 11,10 -14,14 - 18,17 -21
21 - 25,24 - 28,28 - 01 ม.ค,

ก.พ 60 31ม.ค - 4 ก.พ 60 ,1 - 5,2 - 6,4 - 8
5 - 9,6 -10,11 - 15,12 - 16
13 - 17,18 -  22,19 -23,20-24
 25-29 ,26-30 , 27-31

มี.ค 60 05-09 , 06-10 ,12-16,13-17 ,19-23
20-24 , 26 ก.พ - 02 มี.ค , 27 ก.พ- 03 มี.ค
04-08 ,07-11 , 11-15,14-18 ,18-22
21-25 ,25 ก.พ – 01 มี.ค ,28 ก.พ - 04 มี.ค
01-05 , 02-06 ,03-07 , 08-12 ,09-13 , 10-14
15-19 ,16-20 ,17-21 , 22-26 , 23-27 , 24-28
05-09 , 06-10,12-16 , 13-17 
19-23 ,20-24, 26-30,27-31 
04-08, 07-11,11-15 , 14-18 
18-22 , 21-25 ,25-29 , 28 มี.ค – 01 เม.ษ 
01-05, 02-06 , 03-07,08-12 มี.ค
09-13,10-14,15-19 ,16-20
17-21,22-26 ,23-27,24-28
29 มี.ค – 02 เม.ษ ,30 มี.ค – 03 เม.ษ ,31 มี.ค – 04 
 
 

ทัวร์เกาหลี KOREAN AIR

เที่ยวทัวร์เกาหลี รหัสทัวร์ LJ-L40- KOREAN AIR TW_JAN

รายละเอียดโปรแกรมเกาหลี:
กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) -  เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)
ENGLISH VILLAGE ไม่รวม RAIL BIKE –  เกาะนามิ  
SKI RESORT (พัก 1 คืน)เก็บสตอเบอร์รี่กิมจิแลนด์
พร้อมใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” –  สวนสนุก LOTTE WORLD
 (รวมบัตร) – COSMETIC  SHOP - SEOUL TOWER) (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์) -
ช้อปปิ้งทงแดมุนศูนย์โสมรัฐบาล - RED PINE - บลูเฮาส์ -พระราชวังชางด็อกกุง
คลองชองเกชอน – DUTY FREE ช้อปปิ้งเมียงดง – ชมโชว์สุดประทับใจ 
NANTA SHOWศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู – ศูนย์พลอยอเมทิสTRICK   EYE
MUSEUM + ICE MUSEUM ช้อปปิ้งย่านฮงอิค  SUPER MARKET
กรุงเทพฯ


ทัวร์เกาหลี ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์โดยสายการบิน JIN AIR 
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท   

 ธ.ค 59    5-9 , 6-10 ,10-14 ,11-15 ,12-16
    13-17 ,17-21 ,18-22 ,19-23 ,20-24 
   1-5 , 3-7 ,4-8 ,7-11 , 14-18 , 15-19
   16-20 / 21-25 ,2-6 , 8-12 ,9- 13 ,25-29            
   26 - 30 ,27 - 31 ,22-26 , 23-27 ,24-28            
28 – 1,29 – 2 ม.ค 60-30 – 3 / 31 – 4 ม.ค 60                


 

 

 

ทัวร์เกาหลี BEST SKI ICE FISHING

เที่ยวทัวร์เกาหลี รหัสทัวร์ XX-L106-BEST-SKI_JAN

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลี:
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ- ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
เกาะนามิ-ตกปลาน้ำแข็ง ICE FISHING (ไม่รวมอุปกรณ์ตกปลา)
เล่นสกีสุดมันส์สตรอว์เบอร์รี่ฟาร์ม - สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด)
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก  - TRICK ART MUSEUM – ศูนย์เวชสำอาง
พระราชวังเคียงบ๊อก - บลูเฮ้าส์ - พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพร
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง - LINE FRIENDS STORE - ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี
ทงแดมุน -FANTA STICK SHOW  OR  WAPOP SHOWN’SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์)
DUTY FREE - คลองชองเกชอน – ศูนย์พลอยอเมทิส - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - SUPERMARKE

ทัวร์เกาหลี แพคเกจราคาถูก ทัวร์เกาหลีโดยสายการบิน EASTAR JER/JEJU AIR JIN AIR/TWAV
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

ม.ค 60  1-5,4-8,5-9,6-10,2-6,3-7,7-11,8-12,9-13
   10-14,11-15,12-16,13-17,14-18,17-21
 15-19,16-20,18-22,16-20,18-22,19-23
   20-24,21-25,24-28,22-26,23-27,25-29
   26-30,27-31,28-01ก.พ 60,31-4 ก.พ 60
   29-2ก.พ 60,30-3 ก.พ60 

ทัวร์เกาหลี KOREA SNOW FISHING (JAN)

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์ XX-L142-KOREA_SNOW_FISHING

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลี : สนามบินสุวรรณภูมิ
สนามบินอินชอน – เกาะนามิ - เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง
เล่นสกี - วัดวาวูจองซา - กิมจิแลนด์ - เอเวอร์แลนด์ - ตลาดทงแดมุน
โชว์ DRUM KAT-ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์เครื่องสำอาง
พระราชวังชางด๊อกกุง - DUTY FREE – N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์)
ช้อปปิ้งเมียงดง-ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู – RED PINE – แอมมาทิส
ย่านฮงแด – TRICK EYE & ICE MUSEUM
ซุปเปอร์ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจทัวร์เกาหลี โดย สายการบิน JIN AIR
 EASTER JET , T'WAT JEJU AIR

ราคาเริ่มต้น : 18,900 - 19,900 บาท

ม.ค.60  10-14 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 14-18
15-19 , 16-20 , 17-21 , 18-22
19-23 , 20-24 , 21-25 , 22-26
23-27 , 24-28 ,25-29 , 26-30
27-31 ม.ค60,28 ม.ค. - 1 ก.พ. 60
29 ม.ค.- 2 ก.พ. 60,30 ม.ค.- 3 ก.พ. 60 
31 ม.ค.- 4 ก.พ. 60 

 

 

 

ทัวร์เกาหลี HJ001 HAPPY KOREA SNOW & SKI

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์ XX-L142-HAPPY-SNOW_MAR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ :
สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินอินชอน – เกาะนามิ - เล่นสกี-วัดวาวูจองซา
กิมจิแลนด์ - ไร่สตรอเบอร์รี่ - เอเวอร์แลนด์-ตลาดทงแดมุน - โชว์ DRUM CAT
ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์เครื่องสำอาง – พระราชวังชางด๊อกกุง - DUTY FREE
N SEOUL TOWER-(ไม่รวมค่าลิฟท์) – ช้อปปิ้งเมียงดง-ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู
RED PINE – แอมมาทิส – ย่านฮงแด – TRICK EYE & ICE MUSEUM
ซุปเปอร์ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจทัวร์เกาหลี โดย สายการบิน Eastar Jet ,Jin Air ,T’way ,Jeju Air
ราคาเริ่มต้น : 17,900 - 25,900 บาท


ธ.ค 59  1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,8-12,9-13,11-15,12-16,13-17
14-18,16-20,17-21,18-22,19-23,21-25,23--27
  24-28,26-30 ธ.ค 59,29 - 2 ม.ค. 60,30 - 3 ม.ค. 60,31 - 4 ม.ค. 60

ม.ค 60  1-5,2-6,4-8,5-9,6-10,7-11,9 -13,10-14,11-15
  12-16,14-18,15-19,16-20,17-21,19-23,20-24
   21-25,23-27,25-29,26-30,28 - 1 ก.พ. 60
   29 - 2 ก.พ. 60,30 - 3 ก.พ. 60,31 - 4 ก.พ. 60

ก.พ 60  1-5,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,10-12,11-15
  12-16,13-17,14-18,15-19,17-21,18-22,19-23
  20-24,25 - 1 มี.ค. 60,26 - 2 มี.ค. 60,27 - 3 มี.ค. 60
27 - 3 มี.ค. 60
 
 

 

ทัวร์เกาหลีFAST KOREA IN AUTUMN (OCT-NOV)

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์LJ-L142-FAST KOREA_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินอินชอน – ONE MOUNT SNOW PARK - หมู่บ้านอังกฤษ
ปั่นเรียลไบค์ - เกาะนามิ-วัดวาวูจองซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล - ตลาดทงแดมุน
โชว์ DRUM CAT-ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์เครื่องสำอาง – บลูเฮาส์ – พระราชวังเคียงบ็อค
DUTY FREE – คลองชองเกชอน -N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์) – ช้อปปิ้งเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู – RED PINE – โรงงานสาหร่าย - เรียนรู้การทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย)
ชุดฮันบก – ย่านฮงแด – TRICK EYE & ICE MUSEUM -ซุปเปอร์ละลายเงินวอน
สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ


ทัวร์เกาหลี ราคาถูกแพคเกจทัวร์เกาหลี โดยสายการบินJIN AIR
ราคาเริ่มต้น14,900 บาท

พ.ย 59 30 - 3 พ.ย. 59,31 - 4 พ.ย. 59,1 - 5
 4 - 8 ,6 - 10  ,7 - 11,8 - 12,10 - 14,11 - 15,12 - 16 
13 - 17 ,14 - 18,15 - 19 ,16 - 20,18 - 22 ,19 - 23
21 - 25 , 22 - 26 ,23 - 27,25 - 29 
28 - 2 ธ.ค. 59,29 - 3 ธ.ค. 59
 

ทัวร์เกาหลีKOREA SHOPPING’S SOUL

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์  XX-L106- SHOPPING’S SOUL_JUN

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลี:
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - LA PROVENCE - PAJU OUTLET 
ONEMOUNT SNOW PRAK + WATER PARK
(ไม่รวมบัตรเข้า+ไม่รวมค่าเช่าชุด+อุปกรณ์สกี)
***กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำด้วยนะคะ
เรียนทำกิมจิ+ชุดฮันบก  - สวนสนุก EVERLAND
(รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) 
FANTA STICK SHOW OR WAPOP SHOW
 ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN
PLAZA(DDP) และชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN
นั่งรถชมบรรยากาศของแม่น้ำฮันศูนย์โสม - ศูนย์พลอยอเมทิส
 ศูนย์เวชสำอาง – นั่งรถผ่านชมบลูเฮ้าส์/อนุสาวรีย์นกฟีนิกซ์
พระราชวังเคียงบ็อก – พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน – N SEOUL TOWER
(ไม่รวมลิฟท์) - ถนนแฟชั่นฮงอิกวอคกิ้งสตรีท – TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง - LINE FRIENDS STORE
วัดโชเกซา - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - DUTY FREE - คลองชองเกชอน - ศูนย์สมุนไพร
ศูนย์น้ำมันสนแดง - SUPERMARKET

ทัวร์เกาหลี ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบินEASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY
ราคาเริ่มต้น 13,900  บาท

 มิ.ย 60 1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13
  10-14,11-15,12-16,13-17,14-18,15-19
16-20,17-21,18-22,19-23,20-24,21-25
  22-26,23-27,24-28,25-29,26-30,27-31,28-1
29-2,30-3
 

ทัวร์เกาหลี KOREA SKI DELUXE

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์ XJ-L106-SKIDELUXE_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลี : ดอนเมือง
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - ENGLISH VILLAGE
ปั่น RAIL BIKE - เกาะนามิ -เล่นสกีสุดมันส์
(ไม่รวมค่าเช่าชุด+อุปกรณ์สกีและครูฝึก)
สตรอว์เบอร์รี่ฟาร์ม - สวนสนุก EVERLAND
 (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด)
ศูนย์เวชสำอาง - เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก
TRICK ART MUSEUM -ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน
บลูเฮ้าส์ - ศูนย์โสม-พระราชวังชางด๊อก – ศูนย์น้ำมันสนแดง
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง  LINE FRIENDS STORE
FANTA STICK SHOW  OR  WAPOP SHOW
N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - ศูนย์สมุนไพร
ศูนย์พลอยอเมทิส -DUTY FREE -จตุรัสกลางเมืองควางฮวามุน
SUPERMARKET
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน-ท่าอากาศยานดอนเมือง

ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจทัวร์เกาหลี โดย สายการบิน AIR ASIA X

ราคาเริ่มต้น : 18,900 - 27900 บาท

ธ.ค 59 30 พ.ย. - 04 59,03-07 ,05-09
07-11 , 10-14 ,12-16 ,17-21
19-23 ,21-25 ,28 ธ.ค.59 - 01 ม.ค.60  


 

ทัวร์เกาหลี HAPPY KOREA SKI

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์ XX-L142-HJ001HAPPY SKI_FEB

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลี :
สนามบินสุวรรณภูมิ
อินชอน – PAJU OUTLETS - เกาะนามิ - เล่นสกี
วัดวาวูจองซา - กิมจิแลนด์ - เอเวอร์แลนด์ - ตลาดทงแดมุน
โชว์ DRUM KAT-พระราชวังชางด๊อกกุง – ศูนย์โสม - น้ำมันสนเข็มแดง
COMESTIC OUTLETS-DUTY FREE - N TOWER
(ไม่รวมค่าลิฟท์) – ช้อปปิ้งเมียงดง
ฮ็อกเกตนามู – แอมมาทิส – ย่านฮงอิก - TRICK EYE
MUSEUM & ICE MUSEUM - ซุปเปอร์มาเก็ต – สุวรรณภูมิ

ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจทัวร์เกาหลี โดย สายการบิน
JIN AIR , EASTAR JET , T'WAY , JEJU AIR

ราคาเริ่มต้น : 15,900 บาท 

ม.ค.60  01-05 , 02-06 , 03-07 , 04-08 , 05-09 , 06-10 , 07-11 , 08-12
  09-13 , 10-14 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 15-19 , 16-20
  17-21 , 18-22 , 19-23 , 20-24 , 21-25 , 22-26 , 23-27 , 24-28
 25-29 , 26-30 , 27-31 , 28 - 1 ก.พ. 60 , 29 - 2 ก.พ. 60 ,  30 - 3 ก.พ. 60
  31 - 4 ก.พ. 60

ก.พ.60  01-05 , 02-06 , 03-07 , 04-08 , 05-09 , 06-10 ,07-11 , 08-12 , 09-13
  10-14 . 11-15 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 15-19 , 16-20 , 17-21 , 18-22
  19-23, 20-24 , 21-25 , 22-26 , 23-27 , 24-28 , 25 ก.พ. - 01 มี.ค.60
  26 - 2 มี.ค. 60 , 27 - 3 มี.ค. 60 , 28 - 4 มี.ค. 60 

 

ทัวร์เกาหลี WJ KOREA AM PM เกาหลี 4วัน3คืน

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์XJ-L04-AM PM 4DAY_MAR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลี:
สนามบินดอนเมือง  -  สนามบินนานาชาติอินชอน
ประเทศเกาหลีใต้ – เมืองอินชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย
คังวอนโด  – เทศกาลเล่นสกีสโนว์ สวนกรีนเฮาส์สตรอรเบอร์รี่ 
ฉลองเทศกาลเล่นสโนว์สเลด ชม Panda World
ต้น  และชื่นชมดอกไม้ตามฤดูกาล
(เช่น ดอกทิวลิป  ดอกกุหลาบ ดอกลิลลี่ ดอกเบญจมาศ)
กรุงโซล  – ศูนย์โสมเกาหลี – ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง 
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดลวงตาสามมิติ พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง
Ice Museum เมียงดอง " ถนนแฟชั่นของเกาหลี "
 ทงแดมุน ดีไซน์ พาร์ค-(DDP)หรือตลาดพื้นเมืองทงแดมุน
กรุงโซล  – สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ


ทัวร์เกาหลี ราคาถูกแพคเกจทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น14,900 บาท

ธ.ค - มี.ค 60 

ทัวร์เกาหลี TRENDY WINTER ICE FISHING

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์ LJ-L40-TRENDY WINTER ICE_JAN

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลี:
กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) -เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)
เกาะนามิ  – ตกปลาน้ำแข็ง (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ตกปลา)
สนุกสนานกับการเล่นสกี (ชุดสกีและอุปกรณ์สกีไม่รวมในค่าทัวร์)
เก็บสตอเบอร์รี่ - กิมจิแลนด์ พร้อมใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก”
สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรค่าเข้า) – COSMETIC  SHOP
SEOUL TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์) - ช้อปปิ้งทงแดมุน
ศูนย์โสมรัฐบาล - RED PINE - บลูเฮาส์ -พระราชวังเคียงบ็อค
พิพิธภัณฑ์พื้นเมือง – คลองชองเกชอน – DUTY FREE
ช้อปปิ้งเมียงดง – THE DRAWING  SHOW
ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู  – TRICK   EYE  MUSEUM + ICE MUSEUM
-ช้อปปิ้งย่านฮงอิค –SUPER MARKET -  กรุงเทพฯ


ทัวร์เกาหลี  ราคาถูกแพคเกจทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน JIA AIR
ราคาเริ่มต้น 18,900 - 21,900 บาม

ม.ค 60    08-12,09-13,15-19,16-20,22-26
    23-27 ม.ค 60,29มค-02กพ,30มค-03กพ 60 
  02-06,07-11,10-14,14-18,17-21,21-25  
  24-28,28มค-01กพ,31มค-04กพ 60 
  03-07,04-08,05-09,06-10,11-15,12-16
 13-17,18-22,19-2320-24,25-29,26-30
  27-31 ,01-05 มค 60

 

ทัวร์เกาหลี TRENDY WINTER

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์ LJ-L40-TRENDY WINTER  _FEB

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลี:
 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)- ENGLISH VILLAGE ไม่รวม RAIL BIKE
เกาะนามิ  – SKI RESORT (พัก 1 คืน)  -เก็บสตอเบอร์รี่  
กิมจิแลนด์ พร้อมใส่ชุดประจำชาติเกาหลี- “ฮันบก” –  สวนสนุก LOTTE WORLD
(รวมบัตร) – COSMETIC  SHOP - SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์)
 ช้อปปิ้งทงแดมุน-ศูนย์โสมรัฐบาล - RED PINE - บลูเฮาส์ -พระราชวังชางด็อกกุง
คลองชองเกชอน-ชมโชว์สุดประทับใจ  NANTA SHOW
 DUTY FREE –  ช้อปปิ้งเมียงดง – ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู
ศูนย์พลอยอเมทิส  – TRICK   EYE  MUSEUM + ICE MUSEUM
ช้อปปิ้งย่านฮงอิค – SUPER MARKET - กรุงเทพฯ


ทัวร์เกาหลี  ราคาถูกแพคเกจทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน JIAAIR

ราคาเริ่มต้น 17,900 - 18900 บาท

ม.ค 60  1-5  2-6 ,3-7 , 7-11 , 8-12 , 9-13 
 14-18 , 15-19 , 21-25
 4-8 ,5-9 , 6-10 , 11-15 , 12-16 , 18-22 
 19-23 ,20-24 , 26-30 , 27-31 ม.ค 60
 28 ม.ค – 1ก.พ / 31ม.ค – 4 ก.พ 60

ก.พ 60   4-8 , 5-9 , 6-10 , 7-11 , 11-15  , 12-16 
 13-17 ,14-18 , 18-22 , 19-23 , 20-24 
  21-25 ก.พ 25ก.พ– 1 มี.ค
    26 ก.พ – 2 มี.ค ,27 ก.พ – 3 มี.ค
  28 ก.พ – 4 มี.ค 60
  1-5 , 2-6 ,3-7 , 8-12 , 9-13 
 10-14,15-19 ,16-20 ,17-21 , 22-26
  23-27 ,24-28ก.พ 60
      4-8 , 5-9 , 6-10 , 11-15 ,12-16 , 18-22
 19-23, 20-24 , 26-30 , 27-31ก.พ 60
 

ทัวร์เกาหลี SNOW WINTER IN KOREA

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์ XJ-L09-SNOW WINTER _DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลี :  กรุงเทพฯ - อินชอน
 ตามรอยซีรี่ย์WINTER LOVE SONG
ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่ - สนุกสุดเหวี่ยงกับการเล่นสกี
บนลานสกีขนาดใหญ่ - สกีรีสอร์ทโรงเรียนสอนทำกิมจิ
ใส่ชุดประจำชาติฮันบก - สวนสนุก EVERLAND
สมุนไพรโสมเกาหลี - COSMETIC OUTLET - N SEOUL
TOWER - โรงแรมโซลนำ มันสน - สมุนไพรฮอตเกนามู
TRICK EYE & ICE MUSEUM – ตลาดฮงอิก- พลอยอะเมทิส
ผ่านชมบลูเฮ้าส์ – พระราชวังชางด็อกกุง -  DUTY FREE
 ตลาดเมียงดง     ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต
อินชอน - กรุงเทพฯ

ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจทัวร์เกาหลี โดย สายการบิน AIR ASIA X 

ราคาเริ่มต้น : 17,900 - 26,900 บาท

ธ.ค.59  30 พ.ย. - 04 ธ.ค.59 , 01-05 , 02-06 ล 03-07 , 04-08 , 05-09
  06-10 , 07-11 , 08-12 , 09-13 , 10-14 , 11-15 , 12-16 , 13-17
  14-18 , 15-19 , 16-20 , 17-21 , 18-22 , 19-23 , 20-24 , 21-25
  22-26 , 23-27 , 24-28 ,  25-29 , 26-30 , 27-31 , 28 ธ.ค. - 01 ม.ค.60
  29 ธ.ค. - 02 ม.ค.60 , 30 ธ.ค. - 03 ม.ค60 

 

ทัวร์เกาหลี SAVING AUTUMN IN KOREA

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์ XX-L45-SAVING AUTUMN_OCT

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลี : สนามบินสุวรรณภูมิ
สนามบินอินชอน - La Provence – OUTLET PAJU – เกาะนามิ
วัดวาวูจองซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมลิฟท์)
 ตลาดทงแดมุน
พระราชวังเคียงบ๊กคุง – ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพร – ดิวตี้ฟรี - COSMETIC GALLERY
 ตลาดเมียงดง-น้ำมันสนเข็มแดง - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ และถ้ำน้ำแข็ง
ถนนฮงอิก - อเมทิส-ซุปเปอร์มาเก็ต – กรุงเทพฯ

ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจทัวร์เกาหลี โดย สายการบิน JINAIR , KOREAN AIR , ASIANA AIRLINES

ราคาเริ่มต้น : 16,900 - 28,900.-

ก.ย.59  2-6 , 09-13 , 16-20 , 23-27 , 30 ก.ย. -4 ต.ค.59 
  6-10 , 13-17 , 20-24 , 27 ก.ย. -1 ต.ค.59

ต.ค.59  4-8 , 11-15 , 18-22 , 25-29 ต.ค.59  
  7-11 , 14-18 , 21-25 , 28 ต.ค. -2 ต.ค.59 
  5-9 , 12-16 , 19-23 , 26-30 ต.ค.59 
  21-25 , 28 ต.ค. -1 พ.ย.59   

พ.ย.59  2-6 , 9-13 , 16-20 , 23-27 พ.ย.59

 

 

ทัวร์เกาหลี KOREA WINTER SKI

เที่ยวทัวร์เกาหลี  รหัสทัวร์7C-L10 KOREA WINTER SKI_JAN

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – อินชอนอินชอน - ประเทศเกาหลีใต้ – เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง
 (Winter Love Song) – สกีรีสอร์ท สนุกกับการเล่นสกีในฤดูหนาว 
 โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดฮันบก - ไร่สตอเบอร์รี่
สนุกเต็มอิ่มที่สวนสนุก EVER LAND -หอคอย N’SEOUL
ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) + คล้องกุญแจคู่รัก
ศูนย์สมุนไพรโสมรัฐบาลเกาหลี – ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู
 คอสเมติกเซ็นเตอร์ - พระราขวังเคียงบ็อค
ถ่ายรูป 3 มิติ TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM
ตลาดเมียงดง  ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง
พลอยแอมมาทีส – ดิวตี้ฟรี - ร้านละลายเงินวอน
สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ  
     

ทัวร์เกาหลี ราคาถูกแพคเกจ โดยสายการบิน  JEJU AIR    
กำหนดเดินทาง
28 ธ.ค. 59 -01 ม.ค. 60  23900.-
 

 

ทัวร์เกาหลี SUPER AUTUMN

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์  LJ-L172-AUTUMN_OCT-NOV

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลี : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อินชอน – เกาะนามิ – อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน – วัดชินฮันซา
ซอรัคซาน – ยงอิน – โรงเรียนสอนทำกิมจิ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
โซล ทาวเวอร์ –พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ – ไอซ์มิวเซี่ยม – ย่านฮงอิก
ศูนย์โสม – พระราชวังเคียงบ็อค – ดิวตี้ฟรี – คอสเมติก – ชมโชว์ – เมียงดง
ฮ็อกเกตนามู – ร้านสมุนไพรน้ำมันสน – โรงงานสาหร่าย – พลอยอเมทีส
ซุปเปอร์มาเก็ต – กรุงเทพฯ


ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน JIN AIR
ราคาเริ่มต้น  16,900 - 17,900 บาท

ต.ค 59   1-5 , 2-6 , 3-7, 4-8, 5-9 ,8-12 , 9-13 , 10-14 , 11-14    
    12-16 ,15-19,16-20,17-21,18-22 , 22-26 , 23-27     
    24-28 , 25-29 , 26-30 
พ .ย 59    29 ต.ค. -02 ,30 ต.ค. -03 ,31 ต.ค. -04 6-10 ,7-11 ,13-17 ,14-18     
   28-01,19-23 , 20-24 , 21-25   
ธ.ค 59    1-5 , 2-6 , 5-9 , 6-10 , 7-11 , 8-12 9-13 ,12-16 , 13-17 , 14-18
    15-19 ,16-20 , 19-23 , 20-24 , 21-25 ,22-26 , 23-27 , 26-30  
พ. ย59   27 พ.ย. - 01 ,28 พ.ย. - 02 ,29 พ.ย. - 03 ,30 พ.ย. - 04       
    3-7, 4-8 , 10-14 , 11-14 ,17-21, 18-22, 24-28, 25-29 

ทัวร์เกาหลี HAPPY KOREA SKI

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์ XX-L142-HJ001_SNOW_SKI_FEB

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลี : สนามบินสุวรรณภูมิ
อินชอน – PAJU OUTLETS - เกาะนามิ - เล่นสกี
วัดวาวูจองซา - กิมจิแลนด์ - เอเวอร์แลนด์ - ตลาดทงแดมุน
โชว์ DRUM KAT-พระราชวังชางด๊อกกุง – ศูนย์โสม
น้ำมันสนเข็มแดง - COMESTIC OUTLETS - DUTY FREE
N TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์) – ช้อปปิ้งเมียงดง-ฮ็อกเกตนามู
แอมมาทิส – ย่านฮงอิก - TRICK EYE MUSEUM & ICE MUSEUM
ซุปเปอร์มาเก็ต – สุวรรณภูมิ

ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจทัวร์เกาหลี โดย สายการบิน JIN AIR  EASTAR JET , T'WAY , JEJU AIR
ราคาเริ่มต้น  18,900 - 25,900 บาท

ธ.ค 59    01-05, 02-06 , 03-07 , 04-08 ,05-09 , 06-10 , 07-11  
          08-12 ,09-13 ,10-14,11-15 ,12-16 , 13-17 , 14-18  
           15-19 , 16-20 , 17-21 ,18-22,19-23 , 20-24 ,21-25
          22-26, 23-27 , 24-28 , 25-29 , 26-30 ,27-31  
  
  ม.ค 60   28 ธ.ค. - 01,29 ธ.ค. - 02,30 ธ.ค. - 03 ,31 ธ.ค. - 04
  1-5,2-6,4-8,5-9,6-10,7-11,9-13,10-14,11-15
  12-16,14-18,15-19,16-20,17-21,19-23,20-24
   21-25,23-27,25-29,26-30,27-31ม.ค  60

ก.พ 60  1-5,3-7,4-8,6-10,7-11,8-12,13-17,14-16,13-17
  14-115-19,17-21,18-22,19-23,20-24,21-25,22-26
  24-28,251มี.ค 60,27-3 มี.ค60,28-4 มี.ค 

 

 

ทัวร์เกาหลีLIKE003_ICE FISHING_4D3N

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์XJ-L66-LIKE003_ICE FISHING_4D3N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลี:
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - อินชอน
Trick Eye museum – Seoul Tower
เกาะนามิ - เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง Hwacheon 2017
โรงเรียนสอนทำกิมจิ-ไร่สตอเบอรี่-SKI
ฃสวนสนุก EVERLAND – Line Friend Store
ศูนย์โสม-น้ำมันสนเข็มแดง-ศูนย์เครื่องสำอาง-ดิวตี้ ฟรี
ตลาดเมียงดง-Drum Cat
ผ่านชม บลูเฮ้าส์-พระราชวังเคียงบ็อคคุง
ศูนย์สมุนไพร-อเมทิส-SUPERMARKET

ทัวร์เกาหลี ราคาถุกแพคเกจทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน AIR ASIA

ราคาเริ่มต้น 17,900  บาท

ม.ค. 60  12-15,13-16,14-17 

ทัวร์เกาหลีLIKE004_ICE FISHING_5D3N

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์XJ-L66-LIKE004_ICE FISHING_5D3N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลี:
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
อินชอน - เกาะนามิ - เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง Hwacheon 2017- SKI
สาม      โรงเรียนสอนทำกิมจิ-ไร่สตอเบอรี่- สวนสนุก EVERLAND
 Line Friend Store ศูนย์เครื่องสำอางเกาหลี-Trick Eye Museum
ผ่านชมบลูเฮ้าส์-พระราชวังเคียงบ็อค-ศูนย์โสมรัฐบาล-ศูนย์น้ำมันสน
อเมทิส-ศูนย์สมุนไพร-Duty Free-ตลาดเมียงดง
ซุปเปอร์มาเก็ต–สนามบินอินชอน-กรุงเทพฯ

ทัวร์เกาหลี ราคาถุกแพคเกจทัวร์เกาหลี โดยสายการบินAIR ASIA X

ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท

ม.ค 60  18-22,19 -23,25-29 


 

 

ทัวร์เกาหลี GOD LIKE SKI SNOWINKOREA 5D3N

เที่ยวเกาหลี  รหัสทัวร์XJ-L66-004LIKE -SKI_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) -อินชอน –ตามรอยซีรี่ย์WINTER LOVE SONG
ที่เกาะนามิ-โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดฮันบก-ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่-SKI
สวนสนุก EVERLAND - LINE FRIENDSTORE–TRICK EYE-ช๊อปปิ้งตลาดฮงอิก
พระราชวังเคียงบ๊อค-N Seoul Tower - ศูนย์โสมรัฐบาล-ศูนย์สมุนไพรเกาหลี
ศูนย์เครื่องสำอางค์เกาหลี-Duty Free-ศูนย์น้ำมันสน-อเมทิสพลอยสีม่วง
ตลาดเมียงดง-ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ


ทัวร์เกาหลี ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 26,900 บาท

ธ.ค 59  29ธ.ค.- 02 ม.ค.,30 ธ.ค.- 03 ม.ค.60
 


 


 

 

ทัวร์เกาหลี GOD LIKE SKI SNOWIN KOREA 5D3N BY XJ

เที่ยวเกาหลี  รหัสทัวร์XJ-L66-003LIKE -SKI_FEB

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) -อินชอน –ตามรอยซีรี่ย์WINTER LOVE SONGที่เกาะนามิ-โรงเรียนสอน
ทำกิมจิ+ใส่ชุดฮันบก-ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่-SKI - สวนสนุก EVERLAND - LINE FRIENDSTORE
TRICK EYE-ช๊อปปิ้งตลาดฮงอิก-พระราชวังเคียงบ๊อค-N Seoul Tower - ศูนย์โสมรัฐบาล-ศูนย์สมุนไพรเกาหลี
ศูนย์เครื่องสำอางค์เกาหลี-Duty Free-ศูนย์น้ำมันสน-อเมทิสพลอยสีม่วง-ตลาดเมียงดง
ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ


ทัวร์เกาหลี ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 17,900 - 24,900 บาท

ธ.ค 59  1-5,8-12,14-18,15-19,21-25,29ธ.ค -2 ม.ค,30ธค-3 .มค 60

ม.ค 60  18-22,19-23,25-29

ก.พ 60  1-5,2-6,8-12,9-13,15-19,16-20,22-26,23-27 


 

 

 

 

 

 


Copyright (c) 2011 by tourinlove.com

บริษัท ทัวร์อินเลิฟออลเวย์ จำกัด

162/119 หมู่ 5 หมู่บ้านเฟื่องฟ้า 11 เฟส 2-4 ซ.มังกร-นาคดี ต,แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร. 02-174-2346-7